Rzecznik Klienta

SKONTAKTUJ SIĘ Z RZECZNIKIEM KLIENTA

Moim głównym zadaniem jest wsparcie Klientów w kontakcie z naszą Spółką.


Reprezentuję Państwa stanowisko, uwzględniając Państwa sugestie
i propozycje zmian w dalszym rozwoju naszej Spółki. Zależy mi na kształtowaniu procesów funkcjonowania naszej Spółki oraz postaw pracowników, tak aby były jeszcze bliższe Państwa oczekiwaniom.


Nazywam się Anna Krajewska-Horosz. Na rynku ubezpieczeniowym pracuję od 1998 roku. W tym czasie poznałam wszystkie obszary działania firm ubezpieczeniowych.


Moją specjalizacją jest komunikacja z Klientami, którą realizuję jako Rzecznik Klienta,
a także jako osoba odpowiedzialna za marketing, PR oraz działania społecznej odpowiedzialności biznesu.

Rzecznik Klienta

SKONTAKTUJ SIĘ Z RZECZNIKIEM KLIENTA

Moim głównym zadaniem jest wsparcie Klientów w kontakcie z naszą Spółką.


Reprezentuję Państwa stanowisko, uwzględniając Państwa sugestie
i propozycje zmian w dalszym rozwoju naszej Spółki. Zależy mi na kształtowaniu procesów funkcjonowania naszej Spółki oraz postaw pracowników, tak aby były jeszcze bliższe Państwa oczekiwaniom.


Nazywam się Anna Krajewska-Horosz. Na rynku ubezpieczeniowym pracuję od 1998 roku. W tym czasie poznałam wszystkie obszary działania firm ubezpieczeniowych.


Moją specjalizacją jest komunikacja z Klientami, którą realizuję jako Rzecznik Klienta, a także jako osoba odpowiedzialna za marketing,
PR oraz działania społecznej odpowiedzialności biznesu.

Odpowiedzialność

Klienci są w centrum działań naszej Spółki. Prowadzimy biznes w sposób odpowiedzialny, zapewniając Państwu bezpieczeństwo. Do Państwa dyspozycji stawiamy ekspertów z wieloletnim doświadczeniem ubezpieczeniowym.
Nie mniej ważna jest dla nas odpowiedzialność społeczna. Każdego roku angażujemy się w działania na rzecz osób potrzebujących. Promujemy ochronę środowiska i pomagamy zwierzętom zagrożonym wyginięciem.

Mediacje

Dostaliśmy wyróżnienie Komisji Nadzoru Finansowego jako „Spółka przyjazna mediacji”. Jesteśmy otwarci na tę formę wypracowywania kompromisu
i polubownego rozwiązania ewentualnych sporów z naszymi Klientami. Mediacje odbywają się za zgodą obu stron
oraz w obecności wskazanego przez nie mediatora. W 2019 roku doprowadziliśmy do 68 tego rodzaju porozumień.

Pomoc poszkodowanym

Pomagamy osobom najbardziej dotkniętym skutkami wypadków
w powrocie do aktywności. Organizujemy specjalistyczną rehabilitację w domach poszkodowanych, a także finansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Pomagamy dostosowywać mieszkania
do stopnia dysfunkcji. Umożliwiamy opcję kapitalizacji rent, dzięki czemu osoby poszkodowane mogą finansować dowolne działania i inwestycje.

Jak mogę pomóc?

Moim głównym zadaniem jest wsparcie Klientów w kontakcie z naszą Spółką. Reprezentuję Państwa stanowisko, uwzględniając Państwa sugestie i propozycje zmian w dalszym rozwoju naszej Spółki.


Zależy mi na kształtowaniu procesów funkcjonowania naszej Spółki oraz postaw pracowników, tak aby były jeszcze bliższe Państwa oczekiwaniom.

Czym się zajmuję?

Zajmuję się najbardziej złożonymi sprawami, które wymagają indywidualnego podejścia.


Uruchamiam swoje działania w sytuacjach, kiedy Państwa reklamacja została już rozpatrzona, a mają Państwo poczucie, że sprawa nie została wystarczająco wnikliwie przeanalizowana. Angażuję się w proces reklamacyjny, jeśli zaszły szczególne okoliczności dotyczące sytuacji naszych Poszkodowanych. Dbam o jak najlepszą komunikację między nami. Jestem przekonana, że przejrzysta
i zrozumiała komunikacja, to co najmniej połowa sukcesu.

Skontaktuj się z Rzecznikiem Klienta InterRisk w temacie:

zgłoszenie poreklamacyjne

rozpatrzenie z uwagi na szczególne okoliczności

zgłoszenie uwagi do procedur

Napisz e-mail:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group ul. Noakowskiego 2200-668 Warszawa KRS: 0000054136 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy; NIP: 526-00-38-806, REGON: 010644132, Kapitał zakładowy:137.640.100,00 zł – opłacony w całości

Copyright © 2020 InterRisk TU SA Vienna Insurance Group